Laman Web www.upikptss.edu.my  Facebook upikptss

PENGENALAN

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan (UPIK) telah ditubuhkan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) pada Julai 2009 dengan nama Unit Penyelidikan dan Inovasi (UPI) pada awalnya. Ia berperanan sebagaimana di universiti sebagai satu pusat kajian iaitu Research Management Center (RMC). Ia bertujuan untuk mendorong dan menggalakkan pensyarah-pensyarah melakukan penyelidikan serta mengamalkan pengajaran berasaskan penyelidikan. PTSS seperti mana politeknik-politeknik lain berpotensi memberi sumbangan signifikan dalam sistem penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan dengan pelbagai bidang ilmu, kepakaran dan infrastruktur yang ada.

 

JAWATANKUASA

 1. Panel Perunding
  1. Terdiri daripada semua PPPT berstatus PhD di PTSS.
  2. Menyediakan rundingan, nasihat dan khidmat sokongan yang diperlukan kepada PPPT dan staf bukan akademik yang merancang untuk melaksanakan aktiviti penyelidikan, invasi dan pengkomersialan.
  3. Antara aktiviti perundingan, nasihat dan khidmat sokongan yang boleh dibekalkan adalah seperti berikut:
   • Penulisan termasuk format penulisan, teknik penulisan, penerbitan dan sebagainya.
   • Inovasi termasuk penulisan laporan, kajian eksperimen, permohonan geran dan sebagainya.
   • Pengkomersialan termasuk perancangan pengkomersialan, perjanjian dan sebagainya.
 2. Penyelidikan
  1. Geran
   • Penyelarasan hal ehwal urusan geran penyelidikan dari segi perancangan, permohonan dan laporan.
  2. Penerbitan
   • Pengeluaran jurnal/prosiding/e-jurnal.
   • Perancangan aktiviti penyelidikan meliputi penganjuran persidangan (contoh: NACRI) dan penerbitan ilmiah.
   • Penyelarasan KPI berkaitan penerbitan.
   • Pengemaskinian data berkaitan penerbitan bersama disalurkan kepada Jawatankuasa Bank Data.
 3. Inovasi/KIK
  1. Pemantauan berkala pelaksanaan projek inovasi dan KIK.
  2. Penyelarasan dan pemantauan aktiviti inovasi pensyarah.
  3. Penyelarasan dan pemantauan aktiviti projek akhir pelajar.
  4. Pengemaskinian data berkaitan inovasi bersama disalurkan kepada Jawatankuasa Bank Data.
 4. Pengkomersialan/IP
  1. Pengenalpastian projek berpotensi daripada penyelidikan dan inovasi untuk tujuan pengkomersialan.
  2. Penyelarasan urusan berkaitan harta intelek.
  3. Pembangunan perancangan perniagaan (business development plan).
  4. Pengurusan pelesenan teknologi.
 5. Pentadbiran
  1. Setiausaha
   • Pengurusan latihan berkaitan peningkatan kompetensi staf dalam penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.
   • Hebahan berkaitan projek penyelidikan dan inovasi daripada pihak luar.
   • Penyediaan dan pemantauan pelaksanaan aktiviti UPIK berdasarkan kepada dokumen kawalan dalaman.
   • Penyediaan surat rasmi berkaitan penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan seperti lantikan jawatankuasa.
   • Pengemaskinian pemfailan dokumen yang sistematik.
   • Penyelarasan pengurusan kewangan berkaitan unit dan aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.
 6. Bank Data
  1. Pengemaskinian data untuk sistem yang dibina atau digunapakai seperti polyPMO, SYRi, iPROSys dan sebagainya.
  2. Pengumpulan data berkaitan staf sama ada dalam penyelidikan atau inovasi secara berkala bersama Jawatankuasa Penerbitan/Inovasi.

 

PENYELARAS UPIK JABATAN
(Berkuatkuasa 1 Januari 2021)

Bil. Nama Jawatan Samb. No. Telefon
( 04 988 6200 )
E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Dr. Rashdan bin Rashid Ketua Unit 6242 rashdanrashid
2 Mohd Zahri bin Jaafar Penyelaras UPIK JKM 6284 zahri
3 Mohd Fadhli bin Ahmad Penyelaras UPIK JKM 6285 fadhli
4 Mas Guieta binti Aton Penyelaras UPIK JKE 1808 masguieta
5 Izwan bin Che Sham Penyelaras UPIK JKE 6235 izwan
6 Norzianis binti Rezali @ Abdul Sukor Penyelaras UPIK JP 1035 norzianis_rezali
7 Ahmad Razif bin Abdul Rashid AJK UPIK JP 1041 razif
8 Dr. Dzulkarnain bin Musa AJK UPIK JP 6389 dzulkarnain
9 Azlina binti Uyub Jawatankuasa Pemandu KIK 6252 azlinauyub
10 Dr. Agnes Pau Penyelaras UPIK JRKV 6367 agnes
11 Dr. Sharifah Nadiya binti Syed Yahya Penyelaras UPIK JRKV 6200 sharifahnadiya
12 Dr. Intan Shafina binti Suid Penyelaras UPIK JPH 1520 intan
13 Rozilawati binti Shaari Penolong Penyelaras UPIK JPH 6264 rozilawati
14 Dr. Yusrizal Sufardi bin Mohd Yunan AJK UPIK JPH (Penyelidikan & Penulisan/Penerbitan) 6264 yusrizalsmy
15 Ida Rohayu binti Mohd Romli AJK UPIK JPH (Inovasi) 6200 idarohayu
16 Norlili Juwita binti Arshad AJK UPIK JPH (KIK) 6263 norlili
17 Mime Azrina binti Jaafar Penyelaras UPIK JTMK 6297 mimeazrina
18 Dr. Jailani bin Abdul Kadir Penyelaras UPIK JTMK 6296 jailani
19 Hadisah binti M Salleh Penyelaras UPIK JMSK 6395 hadisah
20 Mohd Iskandar bin Mohd Saleh Penyelaras UPIK JMSK 6395 iskandar
21 Norhafizah binti Mohd Ghazali Penyelaras UPIK JPA 1657 norhafizahmg
22 Hasnizam bin Hasan AJK UPIK JPA 6274 hasnizam

 

JAWATANKUASA PENGURUSAN INOVASI PTSS
(Buku Garis Panduan Pengurusan Inovasi dan Harta Intelek)

Bil. Nama Jawatan E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Mohd Zahri bin Jaafar Pegawai Inovasi UPIK zahri
2 Norhafizah binti Mohd Ghazali Pegawai Harta Intelek UPIK norhafizahmg
3 Dr. Intan Shafina binti Suid Pegawai Komersial UPIK intan
4 Dr. Agnes Pau Pegawai Penyelidikan agnes

 

PANEL PERUNDING KEPAKARAN

Bil. Nama Kepakaran E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Dr. Choong Chee Guan Mekanikal dr.choong
2 Dr. Dzulkarnain bin Musa Keusahawanan dzulkarnain
3 Dr. Syahrull Hi-Fi Syam bin Ahmad Jamil Elektrik, Elektronik Perubatan syahrull
4 Dr. Sharifah Nadiya binti Syed Yahya Teknologi Multimedia sharifahnadiya
5 Dr. Intan Shafina binti Suid Pelancongan, Halal intan
6 Dr. Agnes Pau Mekanikal, Design agnes
7 Dr. Jailani bin Abdul Kadir IT Network jailani

 

CHIEF in EDITOR JOURNAL

Bil. Nama Jurnal E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Dr. Intan Shafina binti Suid International Journal of Research and Innovation Management (IJRIM)
( https://upikptss.edu.my/ojs/index.php/IJRIM )
intan
2 Dr. Sharifah Nadiya binti Syed Yahya Journal of Engineering Communication and Technology in Education(JDCTE)
( https://upikptss.edu.my/ojs/index.php/JDCTE )
sharifahnadiya
3 Dr. Agnes Pau agnes

 

TANGGUNGJAWAB

Bil. Aplikasi
Pautan Admin
1 Laman Web Rasmi UPIK http://www.upikptss.edu.my Dr. Rashdan bin Rashid
2 Facebook Rasmi UPIK https://www.facebook.com/upikptss Dr. Rashdan bin Rashid
3 UPIK PTSS Open Journal System https://upikptss.edu.my/ojs/ Dr. Rashdan bin Rashid
4 Sistem Penyelidikan dan Inovasi (SYRi) http://ppipapps.mypolycc.edu.my/syri/ Dr. Rashdan bin Rashid
5 Sistem Projek Inovasi (iPROSys) v2 https://www.upikptss.edu.my/iprosys/ Dr. Rashdan bin Rashid

PENAFIAN

Penafian Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini.
Dasar Privasi Dasar Privasi
Dasar Keselamatan Dasar Keselamatan

HUBUNGI KAMI

Alamat Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis
Telefon 604 988 6200
Faks 604 988 6300
E-mel info[at]ptss.edu.my