Konvokesyen PTSS Facebook PTSS

(A) KECEMERLANGAN AKADEMIK

1. Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 95% bagi setiap semester.

2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 28% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester.

3. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 85% kebolehpasaran pelajar tercapai.

 

(B) KECEMERLANGAN STAF

1. Memastikan setiap staf menghadiri program-program peningkatan kompetensi.

2. Memastikan Jadual Perancangan Latihan Staf dilaksanakan sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh setahun.

 

(C) KECEMERLANGAN PROSES

1. Memastikan semua proses dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai piagam pelanggan yang ditetapkan.

2. Kepuasan pelanggan terhadap pemberian perkhidmatan pendidikan adalah sama atau lebih 80%.

3. Memastikan pembekalan memenuhi kehendak proses PPP dengan prestasi pembekal melebihi 75%.

4. Memastikan 90% infrastruktur dan peralatan di PTSS disenggara mengikut jadual.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com