VISI, MISI DAN OBJEKTIF

VISI

Menjadi COT yang diiktiraf oleh komuniti dan industri dalam bidang tujahan di dalam dan luar negara.

 

MISI

Menggalakkan kecemerlangan dalam bidang tujahan melalui perkhidmatan kepakaran, penyelidikan dan inovasi, pengajaran dan pembelajaran.

 

OBJEKTIF

Objektif COT adalah:

 • Membudayakan perkongsian kepakaran, penyelidikan, inovasi serta pengajaran dan pembelajaran berkualiti dalam bidang tujahan.
 • Mempergiatkan kolaborasi dengan komuniti dan industri berkaitan bidang tujahan.
 • Menggalakkan penulisan dan penerbitan ilmiah berkaitan bidang tujahan.
 • Meningkatkan pencapaian dan pengiktirafan sama ada peringkat dalam negara atau luar negara dalam bidang tujahan.
 • Menjana pendapatan melalui aktiviti-aktiviti khidmat kepakaran, penghasilan penyelidikan dan perkongsian pengetahuan dalam bidang tujahan.

 

BIDANG TUJAHAN COT PTSS - MEDIA KREATIF

COT PTSS adalah dalam bidang tujahan MEDIA KREATIF di mana ianya menyediakan perkhidmatan dan perkongsian kepakaran seperti berikut:

 1. Menyediakan Perkhidmatan Konsultansi kepakaran dalam bidang tujahan seperti:
  • Video Korporat
  • Video Produk
  • Video Dokumentari
  • Video Motion Graphic
  • Multi Camera Production (MCP)
  • Single Camera production (SCP)
  • Fotografi
  • Pembangunan Immersive Media (VR 360 / Augmented Reality)
  • Pembangunan Aplikasi dan Halaman Sesawang
  • Solekan dan Dandanan
  • Latihan Produksi Media
  • Latihan Media Kreatif
 2. Menawarkan kursus dan latihan dalam bidang kepakaran berkaitan media kreatif dan membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran.
 3. Memperkasakan Penyelidikan dan Inovasi dalam bidang tujahan berorientasikan keperluan industri.

 

ELEMEN PENILAIAN

Penilaian terhadap COT politeknik adalah berdasarkan tujuh elemen dan mempunyai agihan pemberat pemarkahan seperti berikut:

Bil. Elemen Penilaian Wajaran Peratusan (%)
1 Kolaborasi 0 - 20 20
2 Penyelidikan dan Inovasi 10 - 30 Maksimum 40
3 Khidmat Kepakaran 10 - 30
4 Penerbitan 5 - 15 Maksimum 20
5 Pengiktirafan 5 - 15
6 Pengajaran dan Pembelajaran 5 - 15 Maksimum 20
7 Penjanaan Pendapatan 5 - 15
  Jumlah 100

 

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi COT PTSS

PENAFIAN

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat dari laman sesawang ini.

Dasar Privasi  •  Dasar Keselamatan

HUBUNGI KAMI

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis

Telefon : 604 988 6200

Faks : 604 988 6300

E-mel : info[at]ptss.edu.my