Laman Web www.upikptss.edu.my  Facebook Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersialan PTSS

PENGENALAN

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK) telah ditubuhkan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) pada Julai 2009 dengan nama Unit Penyelidikan dan Inovasi (UPI) pada awalnya. Ia berperanan sebagaimana di universiti sebagai satu pusat kajian iaitu Research Management Center (RMC). Ia bertujuan untuk mendorong dan menggalakkan pensyarah-pensyarah melakukan penyelidikan serta mengamalkan pengajaran berasaskan penyelidikan. PTSS seperti mana politeknik-politeknik lain berpotensi memberi sumbangan signifikan dalam sistem penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan dengan pelbagai bidang ilmu, kepakaran dan infrastruktur yang ada.

 

JAWATANKUASA

 1. Panel Perunding
  1. Terdiri daripada semua PPPT berstatus PhD sewaktu di PTSS atau pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam penyelidikan, inovasi atau komersialan.
  2. Menyediakan rundingan, nasihat dan khidmat sokongan yang diperlukan kepada PPPT dan staf bukan akademik yang merancang untuk melaksanakan aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.
  3. Antara aktiviti perundingan, nasihat dan khidmat sokongan yang boleh dibekalkan adalah seperti berikut:
   • Penulisan termasuk format penulisan, teknik penulisan, penerbitan dan sebagainya.
   • Inovasi termasuk penulisan laporan, kajian eksperimen, permohonan geran dan sebagainya.
   • Pengkomersialan termasuk perancangan pengkomersialan, perjanjian dan sebagainya.
 2. Penyelidikan
  1. Geran
   • Penyelarasan hal ehwal urusan geran penyelidikan dari segi perancangan, permohonan dan laporan.
  2. Penerbitan
   • Pengeluaran jurnal/prosiding/e-jurnal.
   • Perancangan aktiviti penyelidikan meliputi penganjuran persidangan (contoh: NACRI) dan penerbitan ilmiah.
   • Penyelarasan KPI berkaitan penerbitan.
   • Pengemaskinian data berkaitan penerbitan bersama disalurkan kepada Jawatankuasa Bank Data.
 3. Inovasi/KIK
  1. Pemantauan berkala pelaksanaan projek inovasi dan KIK.
  2. Penyelarasan dan pemantauan aktiviti inovasi pensyarah.
  3. Penyelarasan dan pemantauan aktiviti projek akhir pelajar.
  4. Pengemaskinian data berkaitan inovasi bersama disalurkan kepada Jawatankuasa Bank Data.
 4. Pengkomersialan/IP
  1. Pengenalpastian projek berpotensi daripada penyelidikan dan inovasi untuk tujuan pengkomersialan.
  2. Penyelarasan urusan berkaitan harta intelek.
  3. Pembangunan perancangan perniagaan (business development plan).
  4. Pengurusan pelesenan teknologi.
 5. Pentadbiran
  1. Setiausaha
   • Pengurusan latihan berkaitan peningkatan kompetensi staf dalam penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.
   • Hebahan berkaitan projek penyelidikan dan inovasi daripada pihak luar.
   • Penyediaan dan pemantauan pelaksanaan aktiviti UPIK berdasarkan kepada dokumen kawalan dalaman.
   • Penyediaan surat rasmi berkaitan penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan seperti lantikan jawatankuasa.
   • Pengemaskinian pemfailan dokumen yang sistematik.
   • Penyelarasan pengurusan kewangan berkaitan unit dan aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.
 6. Web/Bank Data
  1. Pengemaskinian data untuk sistem yang dibina atau digunapakai seperti KPI JPPKK, SYRi, ExSPRO dan sebagainya.
  2. Pengumpulan data berkaitan staf sama ada dalam penyelidikan atau inovasi secara berkala bersama Jawatankuasa Penerbitan/Inovasi.

 

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi UPIK PTSS

 

PENYELARAS UPIK JABATAN
(Berkuatkuasa 12 Januari 2024 | Kemaskini 12 Januari 2024)

Bil. Nama Jawatan Samb. No. Telefon
( 04 988 6200 )
E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Dr. Rashdan bin Rashid Ketua Unit 6242 rashdanrashid
2 Mohd Fadhli bin Ahmad Penyelaras UPIK 6285 fadhli
3 Wan 'Amirah Basyarah binti Zainol Abidin Penyelaras UPIK 1808 wanamirah
4 Habshah binti Abu Bakar Penyelaras UPIK 1808 habshah
5 Dr. Norzianis binti Rezali @ Abdul Sukor Penyelaras UPIK 1035 norzianis_rezali
6 Dr. Agnes Pau Penyelaras UPIK 6367 agnes
7 Dr. Sharifah Nadiya binti Syed Yahya Penyelaras UPIK 6200 sharifahnadiya
8 Dr. Intan Shafina binti Suid Penyelaras UPIK 1520 intan
9 Rozilawati binti Shaari Penolong Penyelaras UPIK JPH 6264 rozilawati
10 Ida Rohayu binti Mohd Romli AJK UPIK JPH (Inovasi) 6264 idarohayu
11 Dr. Jailani bin Abdul Kadir Penyelaras UPIK 6296 jailani
12 Wan Mohd Yusoff bin Wan Yaacob Penyelaras UPIK 6295 wanmohdyusoff
13 Dr. Syahrull Hi-Fi Syam bin Ahmad Jamil Penyelaras UPIK 6395 syahrull
14 Mohd Iskandar bin Mohd Saleh Penyelaras UPIK 6395 iskandar
15 Kamsani bin Md Saad Penyelaras UPIK 1666 kamsani
16 Nur Azreen Azriana binti Azham AJK UPIK JP (Inovasi) 1242 nurazreen

 

JAWATANKUASA PENGURUSAN INOVASI PTSS

Bil. Nama Jawatan E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Mohd Fadhli bin Ahmad Pegawai Inovasi UPIK fadhli
2 Hawariyah binti Rahim Pegawai Harta Intelek UPIK hawariyah
3 Elena binti Anwar Pegawai Komersial UPIK elena
4 Dr. Intan Shafina binti Suid Pegawai Penyelidikan UPIK intan
5 Dr. Salina binti Abdul Manan Pegawai Penerbitan UPIK salina
6 Dr. Dzulkarnain bin Musa Perunding Kepakaran UPIK dzulkarnain

 

PANEL PERUNDING KEPAKARAN

Bil. Nama Kepakaran Lantikan
( 2 Tahun )
E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Dr. Choong Chee Guan Mekanikal 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
dr.choong
2 Dr. Dzulkarnain bin Musa Keusahawanan 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
dzulkarnain
3 Dr. Syahrull Hi-Fi Syam bin Ahmad Jamil Elektrik, Elektronik Perubatan 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
syahrull
4 Dr. Sharifah Nadiya binti Syed Yahya Teknologi Multimedia 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
sharifahnadiya
5 Dr. Intan Shafina binti Suid Pelancongan, Halal 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
intan
6 Dr. Agnes Pau Mekanikal, Design 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
agnes
7 Dr. Jailani bin Abdul Kadir IT Network 5 Ogos 2019
Lantikan Semula:
21 Oktober 2022
jailani
8 Dr. Muhamad Saufiyudin bin Omar Hotel Catering 18 Oktober 2021
Lantikan Semula:
TBA
saufiyudin
10 Dr. Yusrizal Sufardi bin Mohd Yunan Hospitality Management, Halal, Logistik 18 Oktober 2021
Lantikan Semula:
TBA
yusrizalsmy
11 Dr. Norzianis binti Rezali @ Abdul Sukor Green Supply Chain, Corporate Environmental Strategy, Sustainable Performance 5 September 2022 norzianis_rezali
12 Dr. Isyati binti Suparman Pengajian Am, E-Learning 2 Januari 2024 isyati
13 Dr. Muhammad Nazri bin Rejab Mekanikal 2 Januari 2024 nazrirejab
14 Mohd Zahri bin Jaafar Mekanikal 5 September 2022 zahri

 

CHIEF in EDITOR JOURNAL

Bil. Nama Jurnal E-mel
( @ptss.edu.my )
1 Dr. Intan Shafina binti Suid International Journal of Research and Innovation Management (IJRIM)
( https://upikptss.edu.my/ojs/index.php/IJRIM )
intan
2 Dr. Sharifah Nadiya binti Syed Yahya Journal of Engineering Communication and Technology in Education (JDCTE)
( https://upikptss.edu.my/ojs/index.php/JDCTE )
sharifahnadiya
3 Dr. Agnes Pau agnes

 

TANGGUNGJAWAB

Bil. Aplikasi
Pautan Admin
1 Laman Web Rasmi UPIK http://www.upikptss.edu.my Dr. Rashdan bin Rashid
2 Facebook Rasmi UPIK https://www.facebook.com/upikptss Dr. Rashdan bin Rashid
3 UPIK PTSS Open Journal System https://upikptss.edu.my/ojs Dr. Rashdan bin Rashid
4 Sistem Penyelidikan dan Inovasi (SYRi) https://app.mypolycc.edu.my/syri Dr. Rashdan bin Rashid
5 Excellent Student Project (ExSPRO) https://app.mypolycc.edu.my/exspro Dr. Rashdan bin Rashid
6 Turnitin https://www.turnitin.com Dr. Rashdan bin Rashid
6 Grants https://app.mypolycc.edu.my/tvetgrants Dr. Rashdan bin Rashid

PENAFIAN

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat dari laman sesawang ini.

Dasar Privasi  •  Dasar Keselamatan

HUBUNGI KAMI

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis

Telefon : 604 988 6200

Faks : 604 988 6300

E-mel : info[at]ptss.edu.my